اطلاع رسانی انفورماتیک پزشکی

فرزانه کریمی علویجه - کارشناس ارشد انفورماتیک پزشکی

بازار کار رشته انفورماتیک پزشکی

به علت سوالات زیاد داوطلبان دوره کارشناسی ارشد در زمینه بازار کار رشته انفورماتیک پزشکی چند اطلاعیه که اخیرا برای استخدام دانش آموختگان رشته انفورماتیک پزشکی درج شده ذکر می شود. لازم به ذکر است از ۲ سال آینده به بعد دانش آموختگان اولین دوره دکتری وارد بازار کار می شوند تاکنون (اسفند ۱۳۹۰) شاید ۵ نفر هم در مقطع کارشناسی ارشد فارغ التحصیل نشده باشند.

ا-استخدام دانش آموخته دوره دکترای انفورماتیک پزشکی جهت هیات علمی ۱۳۹۰

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ۴نفر (۲نفر برای تدریس- ۲نفر برای پزوهش)

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲ نفر

دانشگاه علوم پزشکی اهواز ۲ نفر

دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۱ نفر

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ۱ نفر

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱ نفر

دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۱ نفر

دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۳ نفر (۲نفر برای تدریس - ۱نفر برای پژوهش)

دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۲ نفر

دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱ نفر

 

۲- استخدام دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی جهت هیات علمی ۱۳۹۰

دانشگاه علوم پزشکی اهواز ۲ نفر

منبع:  http://jazb.aac.behdasht.gov.ir/uploads/351_1669_Jadval_Jazb6.htm

سایر مراکزی که ممکن است به دانش آموخته انفورماتیک پزشکی نیاز داشته باشند:

بخشهای مدارک پزشکی بیمارستانها

شرکتهای تهیه نرم افزارهای پزشکی

شرکتهای مهندسی پزشکی

کلیه مراکز تحقیقات پزشکی جهت تحلیل داده ها

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۹۰/۱۲/۰۲ساعت 10:10  توسط فرزانه کریمی علویجه - سعید کریمی علویجه  |